OFERTA


Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych "AR - MEL" sp. z o. o. w Wyszkowie oferuje współpracę w zakresie wykonawstwa szerokiego asortymentu robót inżynieryjno-budowlanych :

- budowle przeciwpowodziowe: wały, zapory ziemne, przepusty wałowe;
- kanalizacje i wodociągi;
- odwodnienia i roboty melioracyjne (melioracje podstawowe i szczegółowe);
- budowle hydrotechniczne: jazy, śluzy, przepusty, pompownie;
- składowiska odpadów;
- drogi gruntowe i o nawierzchni ulepszonej.

Gwarantujemy wysoką jakość wykonywanych robót oraz profesjonalną i fachową współpracę z Inwestorem.
             


Modernizacja obwałowania
rz. Wisły o dł. 5220mb-
WAŁ RAJSZEWSKI
Dzielnica Białołęka
w Warszawie

Umocnienie brzegu rz. Bug
w miejscowości
WILCZOGĘBY
Zbiornik wodny STERDYŃ     

Zbiornik wodny STERDYŃ     

Koce Basie - doprowadzalnik     

Pułtusk - wał p. pow.     

Zbiornik w Mrozach     

Dolina LIWCA     

Dyplom     

Jaz ORZYC     

Projekt i Wykonanie: